Managementul de proiect

Contractarea unui manager de proiect nu trebuie văzută ca şi un cost, deoarece acesta aduce plus valoare investiţiei, constând în următoarele avantaje:

• ia în considerare toți factorii care pot avea impact asupra implementării proiectului;

• acordă o mare importanță detaliilor în faza de planificare pentru ca investiţia să nu fie afectată de modificări;

• minimizează riscurile aferente implementării proiectului;

• optimizează costurile;

• economisește timp;

• îmbunătăţește raportul costuri/ beneficii, iar lista poate continua.

Managementul de proiect include următoarele aspecte:

Planificarea implementării proiectului

“Dacă aş avea la dispoziţie o oră să salvez lumea, aş dedica 55 de minute definirii problemei şi doar 5 minute găsirii soluţiei.” Einstein

Succesul unui proiect depinde în mare măsură de faza de planificare. În această perioadă este recomandată contractarea unui manager de proiect, pentru evitarea unor remedieri ulterior, care afectează bugetul, calitatea şi perioada de implementare a proiectului.

Controlul costurilor

• raportul cost/risc este evaluat faţă de obiectivele stabilite şi orice posibilitate de îmbunătăţire este fructificata;

• sunt definite responsabilităţi clare pentru fiecare membru al echipei, criterii precise pentru realizarea fiecărei sarcini şi costuri pentru fiecare proces;

• se fac verificări pentru că rezultatele obţinute să se conformeze cu obiectivele stabilite anterior

Managementul contractelor

Orice înţelegere se concretizează într-un contract, care prevede termenii înţelegerii, aşteptările părţilor contractante şi modul de rezolvare a poziţiilor divergenţe. Managementul contractelor asigura nu numai administrarea juridică a tuturor contractelor unui proiect, ci şi administrarea lor comercială, în sensul verificării respectării clauzelor contractuale

 

Specialiști în construcții

Contactează-ne