Diriginție de șantier

Oferim asistenţă tehnică prin personal tânăr, calificat şi autorizat MDRAP, pentru o gamă largă de tipuri de construcţii:

• case familiale, blocuri de locuinţe;

• clădiri de birouri, spaţii comerciale, centre logistice;

• drumuri, poduri, căi ferate;

• lucrări edilitare;

• instalaţii electrice, sanitare, termoventilatii.

Printre activităţile dirigintelui de şantier sunt:

• verificarea documentaţiei tehnice;

• verificarea existenţei autorizaţiei de construire;

• verificarea existenţei programului de control al calităţii;

• constatarea eventualelor lipsuri ale documentaţiei tehnice;

• solicitarea de lămuriri şi/sau completări din partea proiectantului;

• participarea la selectarea executanţilor şi a materialelor de construcţii;

• urmărirea respectării documentaţiei tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare;

• urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare;

• urmărirea execuţiei în concordanţă cu graficul de execuţie al lucrărilor;

• verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, în vederea asigurării nivelului calitativ şi cantitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice şi standardelor în vigoare;

• interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru lucrările la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens;

• semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor;

• interzice utilizarea de materiale necorespunzătoare sau fără certificate de calitate, fără agrement tehnic pentru materiale netradiţionale sau din import sau fără declaraţie de conformitate a calităţii;

• urmăreşte executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, acceptând la plata numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ;

• efectuează, în numele investitorului, activitatea de verificare valorică şi decontare a lucrărilor executate;

• participa la recepţia lucrărilor, pune la dispoziţia membrilor comisiei de recepţie documentele cărţii tehnice a construcţiei;

• urmăreşte rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepţie;

• preda investitorului actele de recepţie împreună cu cartea tehnică a construcţiei.

 

Specialiști în construcții

Contactează-ne