Consultanta tehnica

În toate fazele derulării investiţiei, după cum urmează:

în faza de pregătire a investiţiei:

• consultanță tehnică în alegerea partenerilor care vor face parte din proiect;

• în faza de pregătire a temei de proiectare, consultanță tehnică în colaborare cu proiectanţii cu privire la soluţia structurală în funcţie de necesităţile şi dorinţele clientului;

• în faza de proiectare, consultanță tehnică cu privire la alegerea şi optimizarea structurii de rezistenţă, consultanță tehnică cu privire la alegerea materialelor de construcţii;

• în faza de pregătire a execuţiei, consultanță tehnică cu privire la tehnologia de execuţie şi alegerea antreprenorului, consultanță tehnică privind verificarea documentaţiei tehnice şi al conţinutului acesteia;

în faza de execuţie:

• consultanta tehnică cu privire la controlul calitativ, cantitativ şi valoric;

• respectarea graficului de execuţie;

• managementul riscurilor;

• consultanta cu privire la soluţionarea problemelor apărute în timpul execuţiei;

în faza de post-executie:

rapoarte privind modul în care investiţia a fost pusă în practică, pentru a stabili următoarele:

• execuţia construcţiei respectă proiectul iniţial şi modificările ulterioare făcute de proiectanţi în acord cu beneficiarul;

• indicatorii calitativi şi tehnici ai construcţiei puşi în practică de către părţile executante au fost conform contractelor cu antreprenorii;

• costurile execuţiei şi plăţile efectuate de către beneficiar corespund contractelor încheiate cu antreprenorii;

• analiza preţurilor materialelor de construcţii şi manopera aferentă corespund pieţei.

 

Specialiști în construcții

Contactează-ne