Certificare energetica

Conform legii 372/ 2005, începând cu martie/aprilie 2010 orice tranzacție imobiliară (vânzare/ cumpărare sau închiriere de apartamente, case, clădiri, etc.) va fi însoțită de un nou document oficial, solicitat de notar, de banca creditoare sau de circa financiară care înregistrează contractul de inchiriere. Certificarea energetică este obligatorie de asemenea pentru clădiri noi sau clădiri vechi care se renovează și care fac parte din urmatoarele categorii: locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri și restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de comerț, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

În funcţie de performanţă energetică avută, clădirile se clasifica în 7 clase pe o scală energetică, pornind de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de până la 125 de kWh/mp/an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de energie, respectiv un consum de peste 820 kWh/mp/an. Sistemul de notare este de la 1 la 100, nota calculată după un criteriu bine stabilit, fiind cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată.

Cum se obţine un certificat energetic?

Certificarea energetică a locuinţei (implicit şi certificatul energetic) se bazează pe informaţii, constatări şi dovezi certe. Numai elementele şi faptele ce pot fi observate direct, vizual, sau care reies dintr-un document acceptabil pot fi luate în considerare. Prin urmare, este important ca dvs. să adunaţi toate documentele şi informaţiile referitoare la proprietatea pe care o aveţi, şi să le puneţi la dispoziţia auditorului energetic (informaţii cu privire la materialele din care este realizată casa, data terminării – data P.I.F., planurile imobilului cu precizarea orientării cardinale, numărul de utilizatori, eventual şi date cu privire la consumurile lunare de apă caldă şi cele anuale de energie pentru încălzirea imobilului, etc.).

Actele necesare întocmirii certificatului energetic sunt:

Cartea tehnică a construcţiei, aceasta fiind cea mai importantă piesă – documentaţia care a stat la baza execuţiei clădirii şi instalaţiilor aferente și din care rezultă:

• partiurile de arhitectură ale fiecărui nivel;

• dimensiunile geometrice ale elementelor de construcţii: fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele şarpantei;

• dimensiunile golurilor din pereţi, distanţa dintre goluri, înălţimea parapetelor;

• structura anvelopei clădirii;

• tipul de uşi şi ferestre;

• alcătuirea elementelor de separare între spaţii cu diverse regimuri de temperatură (spaţii secundare);

• planuri şi scheme ale instalaţiilor de încălzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum şi electrice (iluminat).

Releveul clădirii:

• în cazul când aceasta documentaţia de bază lipseşte, se va executa un releveu al clădirii, evidenţiindu-se toate elementele enumerate mai sus.

Care sunt etapele elaborării unui Certificat Energetic?

• Vizitarea locuinţei

Pentru a putea emite un certificat energetic, auditorul energetic colectează şi prelucrează date şi informaţii, operaţiune ce presupune o vizită a locuinţei ce urmează a fi certificată. Vizita include un tur al casei/apartamentului (inclusiv pod, subsol, casa scării, balcoane), cu luarea de notiţe, studiul documentelor disponibile, evaluarea instalaţiilor clădirii, fotografierea elementelor importante, a eventualelor îmbunătăţiri realizate şi a oricăror detalii esenţiale necesare calculelor.

• Efectuarea unor calcule de specialitate

Pornind de la caracteristicile reale ale clădirii evidenţiate anterior, se calculează consumurile specifice cu ajutorul cărora imobilul se încadrează într-o clasă de performanţă energetică, acordându-se totodată şi o notă energetică.

• Eliberarea documentului (certificat energetic)

În final se elaborează Certificatul Energetic care este un document oficial tipărit ce cuprinde indicatori numerici şi care exprimă performanta energetică a locuinţei.

 

Specialiști în construcții

Contactează-ne